Výuka angličtiny dětí ve školce 

Výuka angličtiny Kladno:
Výuka angličtiny s rodilou mluvčí po celý den.
Děti ve školce získají základní dovednosti pro komunikaci v cizím (anglickém) jazyce.
Anglický jazyk procvičujeme hravou formou (hrou, pohádkou, písničkou, učebnice doporučené pro před školáky a flash cards)
Rozvíjíme základní slovní zásobu (pozdravy, rodina, zvířata, čísla, barvy a věci, které děti potřebují v každodenním životě)