Program 

Denní režim - plán jazykové mateřské školky (školy)

 7.30  -    8.15           spontální hra dle výběru dětí

 8.15  -    9.00           ranní kruh, individuální práce s dětmi

 9.00  -   9.25            dopolední svačina

 9.25  -  10.00           řízená činnost - dle aktuálního tématu

10.00  - 11.15           pobyt venku  

11.15  - 12.00           hygiena

OBĚD

12.00  - 12.30            odchody dětí po obědě

12.30  - 13.00            příprava na spánek – hygiena (čištění zubů)

13.00  - 14.30            odpočinek

14.30  - 15.00            odpolední svačina

15.00  - 17.00            volné hry dětí, pobyt venku