Hudební nauka 

Hudebni kroužky – pod vedením učitelky hudby se postupně seznámí z různými hudebními nástroji formou hry, tance, zpěvu.

hudební výchova školka
hudební výchova školka

hudební činnosti
hudební činnosti

hudební činnosti
hudební činnosti

hudební činnosti
hudební činnosti

hudební činnosti
hudební činnosti

hudební činnosti
hudební činnosti

hudební činnosti
hudební činnosti

hudební činnosti
hudební činnosti

 

 

Label

Label