English lessons 

Výuka jazyků
·        Výuka angličtiny s rodilou mluvčí
·        Děti získají základní dovednosti pro komunikaci v cizím jazyce.
·        Anglickou jazyk procvičujeme hravou formou (hrou, pohádkou, písničkou, ucibnice doporucene pro před skolarci a flash cards
·        Rozvíjíme základní slovní zásobu (pozdravy, rodina, zvířata, čísla, barvy, a věci, které děti potrebuji v každý denim zivote