img-blur-shadow-blog-2
nejkrásnější pohled na svět je ze hřbetu koně

Jízda na ponících

...jízdu na ponících si děti užijí v krásném prostředí Libušínské tvrze. Jedná se o nejmladší tvrz v České republice. Majitelé tvrzneustále inovují a pro děti je zde připravena zábava s poníky i odpočinkové prostředí s jezírkem pro pro vzácný druh ropuchy zelené. jízdy se konají od jara do podzimu, vždy jednou za 14 dní. program je hrazen rodiči (viz Ceník)

img-blur-shadow-blog-2
kurz pro děti od dvou let

Plavání

Kurz je směřován k postupnému osvojení základních plaveckých dovedností a u starších dětí k výuce plavání.

  • nácvik správného dýchání
  • sebezáchrana dětí ve vodě
  • program je hrazen rodiči (viz Ceník)

img-blur-shadow-blog-2
trénujeme jazýček

Logopovídačky

V letošním roce pro Vás chystáme logopedickou prevenci, tento kurz je významně přispívá k rozvoji přiměřené jazykové vybavenosti dětí

  • nácvik správného dýchání
  • edukační aktivity - rozvoj motorických schopností, smyslové vnímání, řečové dovednosti či početní představy
  • program bude ještě upřesněn

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙